Skup złomu stalowego i żeliwa

Firma Działalność swoją prowadzi w oparciu o wyspecjalizowaną kadrę fachowców, profesjonalnie urządzone place składowe z czynną bocznicą kolejową, wagami (kolejową i samochodową), place są wyposażone w specjalistyczny sprzęt i transport (żurawie typu FUCHS, samochody MAN, paczkarki). Przerób złomu niewsadowego na wsadowy odbywa się na prasonożycy LIMBACH HKS 900. Do przerobu złomu używamy także przewoźnej paczkarni typu Lollini, która dzięki dużej mobilności, obsługuje małe skupy blach karoseryjnych i złomu lekkiego. Obrót złomem prowadzimy zgodnie ze wszystkimi normami i przepisami ochrony środowiska oraz pełną dokumentacją gospodarki odpadami.