O firmie

Firma Wtórmet Radzionków Sp. z o.o. rozpoczęła działalność jako w pełni samodzielny podmiot gospodarczy od 01.01.2000r., w oparciu o zakupiony majątek Przedsiębiorstwa Przerobu Wtórnych Metali Nieżelaznych "Wtórmet" (powstał w 1954r.) i kontynuuje jego działalność w zakresie skupu złomu, zbierania i zagospodarowywania odpadów metalowych. Należymy do grupy kapitałowej BSK Return S.A. Siedziba Naszej spółki mieści się w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 6.

Wtórmet Radzionków Sp. z o.o. prowadzi działalność głównie w zakresie skupu złomu, zbierania i przerobu złomu stalowego, żeliwnego, stali stopowych, złomu metali nieżelaznych, recyklingu pojazdów. Skup złomu prowadzą wysokiej klasy handlowcy, których wiodącym zadaniem jest profesjonalna obsługa każdego partnera handlowego, organizacja odbioru złomu, uczestnictwo w negocjacjach warunków handlowych i technicznych.

Dostarczamy złom do wielu polskich hut oraz dzięki zdobytemu doświadczeniu i sprawnej obsłudze klientów firma Wtórmet Radzionków Sp. z o.o. dynamicznie wkroczyła na rynek europejski, co pozawala nam być elastycznym w podejmowaniu negocjacji. Skup prowadzimy w oparciu o zamówienia doraźne, jak i długoterminowe umowy, uwzględniające wahania koniunkturalne na rynku branży hutniczej. Stosujemy różnorakie warunki płatności, począwszy od gotówkowego obrotu po wzajemne kompensaty wielu podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym.